Công ty Cổ phần Tư vấn Giám sát VNC là Doanh nghiệp được Nhà nước cấp phép hoạt động kinh doanh Tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty bao gồm: Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát thi công, tư vấn quản lý dự án và đấu thầu các loại công trình: Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Giao thông, Thuỷ lợi, công trình Công nghiệp và Hạ tầng.
Qua nhiều năm hoạt động, Công ty đã hình thành đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ sư tư vấn lành nghề, chuyên nghiệp đã cung cấp cho các dự án đầu tư nhiều chuyên gia có trình độ cao, hoàn thành nhiệm vụ tư vấn nhiều công trình, hạng mục công trình quy mô lớn và phức tạp.

Xem tiếp ...

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn giám sát VNC; Căn cứ phẩm chất và năng lực cán bộ; Theo đề nghị của ông Giám đốc Công ty.
ảnh giám sát
Hiện nay Công ty Cổ phần Tư vấn Giám sát VNC đang hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực. Trong đó các lĩnh vực hoạt động chủ yếu bao gồm: ...
Công trình Cống Nhất  Đỗi
Giới thiệu sơ lược về năng lực,thiết bị, công nghệ và thống kê năng lực hoạt động của Công ty...